Refah

Balık ve diğer su türlerinin yetiştirilmesi son yıllarda artış gösterdi, yetiştirme uygulamaları kullanıldı ve bununla ilişkili refah sorunları politikacılar, bilim adamları ve tüketicilerin odak noktası oldu ve olmaya hızla devam ediyor. Balıkların refahı konusundaki bilimsel yaklaşımlar sürekli gelişmektedir.

Balık yetiştiriciliğinde iyi refah koşullarının elde etmek için, balık besin içeriği ve miktarı için en uygun olan yem verilmelidir. Çiftlik tasarımı (tanklar, kafesler), su kalitesi (oksijen içeriğini, sıcaklık vb.) ve stoklama yoğunluğu ile ilgili çevresel koşullar söz konusu türlerin yaşam evresine uygun olmalıdır. Yaralanmaları, hastalıkları önlemek (aşılama) ve hızlı bir şekilde hastalık salgınlarını rapor edebilmek için iyi yönetim prosedürleri uygulamak da önemlidir.

İlknak levrek ve çipuralar için kullanılan geleneksel teknikleri “insancıl” toplama metodu şeklinde geliştirdi. Yeni sistemle balıklar kafeslerinden “insancıl” bir şeklide hasat gemilerine aktarılır.

Sertifikalar