Su Koşulları

Balıklar ve yavru balıklar tüm vücut fonksiyonlarını suda icra ederler. Solunum yapmak, beslenmek, büyümek, dışkılamak, tuz dengesini sağlamak ve üremek için tamamıyla suya bağlı olduklarından suyun fiziksel ve kimyasal kalitesi en üst kalitede ürünler üretmek için kritik öneme sahiptir.

En iyi kalitede çiftlik balığı ürünleri geliştirmek ve dağıtımını yapmak için, işletmelerimizde yüksek kaliteli su sağlamamız gerektiğini biliyoruz. Böylelikle, tesislerimizdeki deniz suyu ve işletmelerimizdeki atık su kalitesini aşağıdaki değerler doğrultusunda sürekli gözlemliyoruz ve geliştiriyoruz.

Fiziksel ve kimyasal nitelikler

 • Su derecesi (oC)
 • pH
 • Çözünmüş oksijen (%)
 • Geçirgenlik ve tuzluluk (S/m)

Besleyici tuz ve Askıda katı maddeler (mg/l)

 • Askıda katı maddeler
 • Nitratlar
 • Nitritler
 • Amonyak
 • Fosfatlar

Tortuların kimyasal analizi (mg/kg)

 • Total organik karbon
 • Total Nitrojen
 • Total Fosfor
 • Bakır, Çinko, Kadmiyum (seçili bölgelerde)

Deniz dibi organizmaları

 • Bentik makrofaunaların sayısı ve türleri