Sürdürülebİlİrlİk

İlknak için sürdürülebilirlik; çevresine dost, topluma yararlı ve ekonomik olarak uygun olarak işleri yürütmektir.

İşimizi günümüz ihtiyaçlarını karşılayan, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gelecekteki nesillerin gereksinimlerini riske atmayacak şekilde yönetmeye kendimizi adıyoruz.

İlkelerimizde sürdürülebilirliğin yer alması demek, çevreye, topluma ve paydaşlarımıza duyduğumuz sorumluluğun bizim için en değerli ve önemli konu olmasıdır.

İlknak, etik performansı sürekli iyileştirmesine olanak sağlayan SEDEX etik veri paylaşımı sistemini kullanmaktadır.