Sertİfİkalar

İlknak iş alanlarında çevre, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri için sürekli gelişen Entegre Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi (IMS) şirketin en yüksek kalite standartları altında faaliyet göstermesini sağlayarak müşteri taleplerini karşılamak için tasarlanmıştır.

Sistem ve tesislerimiz aşağıdaki sertifikalara sahiptir.~ KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ ~


ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemleri için dünyada uygulanan standarttır.Kalite standartları ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) tarafından belirlenir.

ISO 22000:2005 (HACCP) gıda güvenliği sistemlerinin gereksinimlerini belirler ve ISO 9001:2008 kalite yönetim standartları ile bütünleşmiştir. Gıda standartları da ISO tarafından belirlenir.BRC Global Standards British Retail Consortium (BRC) tarafından onaylı ve tedarikçiler ile küresel perakendeciler tarafından yaygın olarak kullanılan önde gelen kalite belgelendirme sistemidir. Gıda güvenliği ve tüketicinin korunmasıyla birlikte kalite, güvenlik ve işleyişte standardizasyonu kolaylaştırmaya odaklanmıştır.

IFS (International Featured Standard) Food gıda güvenliği, gıda üreticilerinin ürünlerinin kalitesi ve süreçlerin kalitesi ile ilgili bir kalite sistemidir. Standart başlangıçta gıda güvenliği standardı olarak Alman, Fransız ve İtalyan perakende federasyonlar tarafından tasarlanmıştır. Uluslararası alanda kabul görmüş ve şartnamelerindeki uygunlukla ilgili şartları belirlemektedir.

~ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ~


OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için bir İngiliz standardıdır. Standart uluslararası kabul görmüş ve işyerinde etkin bir iş sağlığı ve iş güvenliği yönetimi için politika ve hedeflerin geliştirilmesini sağlayan gereksinimleri belirler.~ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & ÇEVRE ~


GLOBAL GAP (İyi Tarım Uygulamaları) güvenli gıda üretimi için tarımın çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek, işçi sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra hayvan refahını sağlayacak, sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek standartları belirliyor.

ISO 14001:2004 çevre yönetim sisteminin gereksinimlerini belirler ve bunların, çevresel etkileri en aza indirmek için kuruluşların kendi işleyişlerini optimize etmelerine yardımcı olur.Standartlar ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) tarafından belirlenir.Friend of the Sea(FOS) amacı deniz habitatlarını korumak olan, kâr amacı gütmeyen, bir Sivil Toplum Örgütü'dür (STK). 

ASC